Xe buýt chạy nhanh, liên tục lấn làn vượt ẩu khiến người đi đường hoảng hốt

Xe buýt chạy nhanh, liên tục lấn làn vượt ẩu khiến người đi đường hoảng hốt (đọc thêm)