Xây dựng đảo Gạc Ma: Trung Quốc đang mưu tính điều gì?

Nguyên thứ trưởng Bộ Quốc Phòng – Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh khẳng định, việc xây dựng các đảo nhân tạo ở Gạc Ma của Trung Quốc là nhằm mục tiêu quân sự, đặt nền móng để nước này thực hiện hóa “Giấc mơ Trung Hoa”. Hành động này là liều lĩnh và trắng trợn.
Mới nhất