Windows Phone 7 chỉ được nâng cấp… giao diện lên Windows Phone 8

(Dân trí)- Mặc dù không cho phép những thiết bị sử dụng Windows Phone 7 hiện tại nâng cấp lên Windows Phone 8 mới ra mắt, tuy nhiên, Microsoft vẫn cho phép mang trải nghiệm của Windows Phone 8 đến phiên bản cũ hơn bằng cách… thiết kế lại giao diện màn hình chủ trên Windows Phone 7.
Mới nhất