vtv2: hành trình chống lại ung thư - cuộc chiến lần 3 của người lính già

Với tinh thần nhiệt huyết của một người lính trẻ, ông Vũ Ngọc Tinh không màng những khó khăn, bom đạn đang đợi phía trước để bảo vệ quê hương. (đọc thêm)