Video về ý tưởng về chiếc smartphone có thể gập được mà Samsung đã từng đưa ra từ năm 2014

Samsung từng đưa ra ý tưởng về smartphone có thể gập được từ năm 2014 và có vẻ như đây là thời điểm hiện thực hóa ý tưởng này
Mới nhất