Video quảng cáo so sánh 2 phiên bản iPhone 4

(Dân trí) - Một đoạn quảng cáo mới xuất hiện của Apple, với nội dung so sánh tính năng của 2 phiên bản iPhone 4, hoạt động trên mạng AT&T và Verizon.
Mới nhất