Video cừu mắc kẹt đầu vào ống nhựa cho gia cầm ăn ở Anh

Video cừu mắc kẹt đầu vào ống nhựa cho gia cầm ăn ở Anh