Video 2 thanh niên chụp ảnh cùng người vô gia cư rồi châm lửa đốt.

Video 2 thanh niên chụp ảnh cùng người vô gia cư rồi châm lửa đốt. (đọc thêm)