Vì sao MC luôn phải "kính thưa, kính gửi" trên sân khấu?

Vì sao MC lúc nào phải "kính thưa, kính gửi" trên sân khấu? (đọc thêm)