U23 Việt Nam thực hiện nghi lễ chào cờ trước trận gặp U23 Hàn Quốc

U23 Việt Nam thực hiện nghi lễ chào cờ trước trận gặp U23 Hàn Quốc (đọc thêm)