Trường hợp là người biết quá rõ về luật nhưng vẫn phạm luật

Theo qui định tại Điều 52 BLHS hiện hành và các văn bản mang tính chất tham khảo thì chưa qui định việc người biết quá rõ về luật mà vẫn phạm luật là một tình tiết tăng nặng. (đọc thêm)