video cùng chuyên mục

Trưởng Ban tiếp dân Trung ương mong người dân chia sẻ để cùng giải quyết sai sót trong quy hoạch Thủ Thiêm

Trưởng Ban tiếp dân Trung ương mong người dân chia sẻ để cùng giải quyết sai sót trong quy hoạch Thủ Thiêm