Trước khi bày sushi, khung bánh đã được chị Như trang trí cầu kì, mang lại không khí Giáng sinh ấm cúng.

Trước khi bày sushi, khung bánh đã được chị Như trang trí cầu kì, mang lại không khí Giáng sinh ấm cúng.