Trúng số 1 triệu USD nhưng gần 2 tháng sau mới phát hiện ra

Một người phụ nữ Mỹ đã trúng sổ số giải thưởng lên tới 1 triệu USD nhưng không hề biết. Gần 2 tháng kể từ ngày trúng thưởng, người này mới phát hiện ra.
Mới nhất