Trích xuất camera nhà dân bị nhóm thanh niên mang hung khí xông vào nhà dân

Một nhóm khoảng 10 thanh niên mang hung khí xông vào đập phá nhiều tài sản trong nhà dân ở Đà Nẵng. (đọc thêm)