Trâu rừng bất lực để đàn chó hoang châu Phi cướp con nhỏ ngay trước mặt

Đàn chó hoang châu Phi đã cho thấy kỹ năng hợp tác một cách đầy ăn ý khi săn mồi, bao vây và cướp con non ngay trước sự bất lực của những con trâu rừng trưởng thành.