Trao 100 suất học bổng đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Lâm Đồng

Trao 100 suất học bổng đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Lâm Đồng (đọc thêm)