video cùng chuyên mục

Trải nghiệm nhanh thiết kế và màn hình Bphone 3

Có lẽ Bphone 3 là mẫu smartphone mà Bkav đã muốn đưa đến tay người tiêu dùng. Hãng này đã có sự thay đổi đáng kể trong thiết kế và trải nghiệm trên thế hệ Bphone mới.