Tột cùng cảm xúc: Khoảng khắc chàng trai trẻ chiến thắng ung thư sau 3,5 năm đầy đau đớn

Khi tiếng chuông ngân vang cũng đồng nghĩa với việc một cuộc sống mới, không còn lưỡi hái tử thần luôn chực chờ, sẽ được mở ra với bệnh nhân ung thư. (đọc thêm)