Tổng thống Trump lên chuyên cơ rời Philippines về Mỹ

Tổng thống Trump ngày 14/1 đã rời Philippines, kết thúc chuyến công du châu Á kéo dài 12 ngày. (Video: LIVE SATELLITE NEWS) (đọc thêm)