Tôn Hoa Sen từng gây chú ý với sự kiện mời người hùng Nick Vujicic về Việt Nam lan toả tinh thần vượt qua khó khăn, nghịch cảnh

Tôn Hoa Sen từng gây chú ý với sự kiện mời người hùng Nick Vujicic về Việt Nam lan toả tinh thần vượt qua khó khăn, nghịch cảnh