"Tôi rất 'lèm bèm' trong chuyện mừng tuổi, ngày Tết ai không mừng tuổi, tôi sẽ đòi bằng được. 1.000 đồng thôi cũng làm tôi vui", Phương Thảo "thú nhận"

Phương Thảo cho biết, cô rất "lèm bèm trong khoản mừng tuổi". Ngày Tết cô rất thích được mừng tuổi, nhất là từ những người cô yêu thương, chỉ 1.000đ thôi cũng làm cô vui. Đọc thêm