Toàn cảnh thị trấn mỏ Cerro Gordo, California có giá chỉ 21 tỷ đồng. (Nguồn: SF Gate)

thi_tran_ma_21_ty_dong (đọc thêm)