Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

16 h chiều nay, lễ đón Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã diễn ra tại Phủ Chủ tịch. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón. (đọc thêm)