Thực trạng thiếu nước sinh hoạt của người dân và các em học sinh

Ông Lô Văn Hòa – Phó chủ tịch UBND xã Thông Thụ nói về thực trạng thiếu nước sinh hoạt của người dân và các em học sinh.