Thực sự đại dương sâu như thế nào?

Đại dương sâu đến mức nào? Chắc chắn nó sâu hơn nhiều so với bạn nghĩ. Đoạn phim này đưa khoảng cách thực tế vào phối cảnh để cho thấy khoảng cách rộng lớn giữa các con sóng chúng ta nhìn thấy và nơi bí ẩn mà chúng ta gọi là Challenger Deep (điểm sâu nhất thế giới).
Mới nhất