Thót tim xe máy đi ngược chiều suýt lao thẳng vào đầu xe container

Sự thiếu ý thức trong tham gia giao thông suýt chút nữa đã phải trả giá bằng mạng sống.