Thấy trâu bị nạn, sư tử định vồ lấy, nhưng ngay lập tức bỏ cuộc vì điều này

Bị mắc kẹt tại một con dốc, trâu rừng đã thực sự phải giành giật mạng sống của mình và cuối cùng may mắn đã mỉm cười.