Thầy giáo Đinh Văn Lênh - Điểm tựa yêu thương

Thầy Đinh Văn Lênh và hành trình giúp đỡ em học sinh nghèo Đinh Thị Huệ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống để tự tin đến lớp.