Tết đặc biệt của gia đình "bố ở ống cống nuôi con đại học"

Dù có khổ sở thế nào đi nữa họ vẫn quyết tâm cho con mình ăn học để sau này chúng không còn phải khổ.