Tài xế xe con đi ngược chiều bị bị xe tải ép lùi trên cầu ở Sài Gòn

Tài xế xe con đi ngược chiều bị bị xe tải ép lùi trên cầu ở Sài Gòn (đọc thêm)