Tài xế taxi kéo khách hàng ra khỏi xe bỏ lại giữa đường

Tài xế taxi kéo khách hàng ra khỏi xe bỏ lại giữa đường (đọc thêm)