video cùng chuyên mục

Tài xế ô tô gặp bài học nhớ đời vì không nhường đường khi chuyển hướng

Chiếc xe trắng chuyển hướng từ đường nhỏ ra đường lớn, nhưng không giảm tốc độ và không nhường đường cho xe khác, để rồi phải lĩnh một bài học nhớ đời.