Tài xế lĩnh hậu quả vì vượt khi chưa đảm bảo an toàn

Dù đường mưa trơn trượt và có thể quan sát thấy xe đi ngược chiều, tài xế chiếc xe con vẫn cố gắng lấn làn để vượt nên đã gây ra va chạm đối đầu.
Mới nhất