Tại sao không nên mang giày vào nhà?

Một nghiên cứu của ĐH Houston (Hoa Kỳ) cho thấy đừng bao giờ đi giày vào nhà.
Mới nhất