Tại sao bạn trai thường "bơ" và luôn bận với mình?

Khi có chữ "Tôi bận" trong tình yêu thì chắc chắn, bạn nữ đã xâm chiếm một phần tự do của bạn nam và bạn nam cũng đang có vấn đề gì đó khiến cho bạn nữ xâm chiếm tự do của mình.
Mới nhất