Tai nạn nguy hiểm vì mải mê bấm điện thoại khi đi thang máy

Chỉ vì mải mê bấm điện thoại, người đàn ông đã gây nên một tai nạn nguy hiểm cho chó cưng của mình.
Mới nhất