Suối nước kỳ lạ chảy ngắt nghỉ theo nhịp

Con suối kỳ lạ trên thế giới, nơi dòng chảy của nó không liên tục, mà chỉ hoạt động theo nhịp sau mỗi 15 - 18 phút.
Mới nhất