Sự cố bất ngờ khi chơi trò sức mạnh

Chàng trai tham gia trò chơi kiểm tra sức mạnh của cú đấm, nhưng lại gặp một sự cố hy hưu “dở khóc, dở cười”. (đọc thêm)