Sốc khoảnh khắc em bé bị ô tô hất văng khi bất ngờ chạy băng qua đường

Đoạn clip như một lời cảnh tỉnh cho mọi bậc phụ huynh hãy luôn để mắt đến con em của mình và đặc biệt không bao giờ để trẻ tự ý chạy băng qua đường một mình. (đọc thêm)