Sinh viên ngành Hóa bị bắt khẩn cấp vì đầu độc bạn cùng phòng

Sinh viên ngành Hóa bị bắt khẩn cấp vì đầu độc bạn cùng phòng