Shipper tên Chen "mạ vàng" xe máy để hoàn thành ước mơ trở thành người giàu có của mình. (Nguồn: SCMP)

Shipper_ma_vang_xe_may (đọc thêm)