Rùng mình cảnh thầy giáo đu dây vượt qua dốc núi trơn trượt đến trường

Rùng mình cảnh thầy giáo đu dây vượt qua dốc núi trơn trượt đến trường (đọc thêm)