Về trang chủ

Quy trình tạo ra một cuốn sách

(Dân trí) - Quá trình làm sách truyền thống gặp rất nhiều khó khăn, trải qua nhiều bước trong đó có sự chung tay của cả con người và máy móc. Tờ Daily Telegraph đã có một video ngắn ghi lại quá trình làm sách thủ công.
Dân trí
Đang xem
Quy trình tạo ra một cuốn sách

Quy trình tạo ra một cuốn sách

Mới nhất