"Quái kiệt nhí" khiến Trấn Thành sốc nặng khi thổi được 10 loại sáo khác nhau

"Quái kiệt nhí" khiến Trấn Thành sốc nặng khi thổi được 10 loại sáo khác nhau.