Priyanka Chopra và Nick Jonas thu hút sự chú ý khi xuất hiện ở LHP Cannes mới đây

Priyanka Chopra và Nick Jonas thu hút sự chú ý khi xuất hiện ở LHP Cannes mới đây (đọc thêm)