phương pháp thử vi rút corona kết quả sau 70 phút

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội nghiên cứu thành công phương pháp thử vi rút corona kết quả sau 70 phút (đọc thêm)