Phố Tây Nguyễn Phúc Chu, Hội An náo nhiệt đêm giao thừa

Phố Tây Nguyễn Phúc Chu, Hội An náo nhiệt đêm giao thừa