Pháp luật không bắt buộc thưởng Tết cho người lao động

Vào dịp cuối năm, một trong những điều quan tâm và mong mỏi nhất của người lao động là vấn đề thưởng Tết hay không? Vấn đề này sẽ được quy định như thế nào theo pháp luật? (đọc thêm)