Pha lùi tắc trách của xe bồn và tình huống khó hiểu của người đi xe máy

Chiếc xe bồn lùi mà không hề biết có phương tiện ở phía sau, trong khi đó người đi xe máy gặp tình huống đó nhưng cũng không chủ động tránh, dẫn đến tai nạn không đáng có.
Mới nhất